Geschiedenis


IJsclub “Ons Belang” werd opgericht op zaterdag, 15 januari 1927 in een algemene vergadering die ’s avond werd gehouden in het huis van H. Schra. Tot bestuursleden werden gekozen G.T. Otter. G. v.d. Zande, K.M. Petter, H. Doze, H.Schra en W. G. Petter. Er gaven zich in de loop van de weken daarna maar liefst 68 leden op en die betaalden allemaal 50 cent of meer. In oktober 1927 bedankt G.T. Otter als bestuurslid en J.H. Petter werd voorzitter, K.M. Petter secretaris en G. van de Zande penningmeester.

Wedstrijd Al op vrijdag, 2 december 1927 werd de eerste schaatswedstrijd gehouden, met voor die tijd grote prijzen. De eerste prijs van 30 gulden werd gewonnen door dhr. Brandsma uit Blankenham, de tweede prijs van 15 gulden was voor dhr. Lens uit Vollenhove en de derde prijs van 5 gulden was voor J. Slagter uit Giethoorn. Ook toen was het bestuur al commercieel ingesteld want ze verpachte de koek-en-zopie bij inschrijving voor maar liefst 30,33 gulden aan H.M. Petter en een tweede voor 14,25 gulden aan J.R. Kleene.

Gewest Overijssel

Gewest Overijssel Dwarsgracht zag al vroegtijdig in dat het belangrijk was om de ijsclubs onderling te organiseren en was dan ook betrokken bij de oprichting van het KNSB Gewest Overijssel op 13 januari 1934.De jaren 1935 – 1980

In 1934 trad Roelof Eker aan als secretaris en hij zou dit maar liefst blijven doen tot 14 december 1967, dus ruim 33 jaar. Tijdens zijn afscheid kreeg hij een mooie stoel cadeau en Roelof werd in zijn stoel rondgedragen tijdens de feestelijk avond.

De oorlogsjaren schijnen niet direct van invloed te zijn geweest op de handel-en-wandel van de ijsclub. De enige opmerking die erover in de notulen is terug te vinden is dat “… het moeilijk is om palen voor de hardrijderij te bemachtigen in deze barre tijden …”.

Dan breekt 1951 aan en de 2 ijsclubs in Giethoorn (uiteraard Noord en Zuid) proberen ook Dwarsgracht te laten aansluiten bij het samengaan van deze 2 ijsclubs wat uiteindelijk zou leiden tot IJsclub Giethoorn. Al in de jaren daarvoor deden afgevaardigden van de IJsclubs Noord en Zuid mee aan de ledenvergadering van Dwarsgracht. Tijdens een buitengewone ledenvergadering op 2 Oktober 1951 wijzen zowel het bestuur en de leden het verzoek tot samengaan met Giethoorn af.

Vanaf de oprichting in 1927 tot 1970 blijft de contributie 50 cent gedurende al die jaren. Mensen die in deze jaren de baan veegden (met bezem!) in periodes van sneeuw waren vrijgesteld van contributie.

1980 – heden

Vanaf 1983 treedt er een geheel nieuw bestuur aan en de verenigingsactiviteiten nemen toe. De vereniging wordt lid van het District en de KNSB en na verloop van tijd gaat de ijsclub deelnemen aan de Noordwesthoekrit en de Hollands-Venetiëtocht tocht. De diep gekoesterde wens om ook een eigen toertocht te organiseren wordt in 1995 vervuld. Op 27 december 1996 is het dan zover, de eerste Dwarsgrachter Natuurtocht wordt gehouden en er komt al snel een vervolg op 2 januari 1997. Daarna moeten we maar liefst 12 jaar wachten op een vervolg, maar eindelijk is het dan zover dat op 9 januari 2009 de derde editie kan worden gehouden. Vervolgens wordt er gereden op 30 december 2010 en op 10 februari 2012.

Schaatsen in Dwarsgracht in 2009


<  
>